การดูแลตนเองหลังทำรีแพร์ Repair

การดูแลตนเองหลังทำรีแพร์ Repair การคบหาดูใจและการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน นอกจากความรัก ความเข้าใจแล้ว ความสุขทางเพศก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญ หากคุณและคนรักมีความสุขด้วยกันทั้งคู่ก็นับว่าโชคดี แต่บางคู่อาจมีปัญหาในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ โดยมีสาเหตุมาจากผู้หญิงมีปัญหาช่องคลอดหลวม ซึ่งนับเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้หญิงทุกคน เพราะนอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายแล้ว ยังส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจด้วย

ภาวะ อุ้งเชิงกรานหย่อน หรือ ภาวะ กระบังลมหย่อน มี 3 แบบ ได้แก่

1. การหย่อนคล้อยของผนังช่องคลอดส่วนหน้า ซึ่งจะมีกระเพาะปัสสาวะหย่อนตาม หรือ กระเพาะปัสสาวะหย่อน (Cystocele) ทำให้เกิดอาการปวดหน่วงในอุ้งเชิงกราน หรือมีก้อนจุกที่ปากช่องคลอด ในกรณีนี้ แพทย์จะทำการแก้ไขด้วยการผ่าตัดรีแพร์ผนังช่องคลอดส่วนหน้า (Anterior Vaginal Repair)

2. การหย่อนคล้อยของผนังช่องคลอดส่วนหลัง ซึ่งจะมีลำไส้ส่วนทวารหนักหย่อนตาม หรือ ลำไส้หย่อน (Rectocele) ทำให้เกิดอาการปวดหน่วงในอุ้งเชิงกราน หรือมีก้อนจุกที่ปากช่องคลอด รวมถึงท้องผูก เพราะผนังที่ยื่นเป็นถุงเข้าไปทางช่องคลอดจะทำให้การขับถ่ายผิดปกติ ในกรณีนี้ แพทย์จะทำการแก้ไขด้วยการผ่าตัดรีแพร์ผนังช่องคลอดส่วนหลัง (Posterior Vaginal Repair)

3. มีการหย่อนคล้อยของผนังช่องคลอดทั้งส่วนหน้าและส่วนหลัง ในกรณีนี้ แพทย์จะทำการแก้ไขด้วยการผ่าตัดรีแพร์ผนังช่องคลอดทั้งส่วนหน้าและส่วนหลัง (A-P Repair หรือ Anterior-Posterior Vaginal Repair)

รีแพร์ หรือ กระชับช่องคลอด คือการผ่าตัดเลาะผนังช่องคลอดและเนื้อเยื่อส่วนเกินทิ้ง และเย็บแผลด้วยไหมละลาย เพื่อให้ช่องคลอดมีขนาดเล็กลง กระชับขึ้นกว่าเดิม

สำหรับในกรณีที่ผู้ป่วยมีการหย่อนยานของผนังช่องคลอดทั้งส่วนหน้าและส่วนหลัง แพทย์จะทำการผ่าตัดรักษา กระบังลมหย่อน เรียกว่า A-P Repair หรือ Anterior-Posterior Vaginal Repair โดยเป็นการผ่าตัดนำผนังช่องคลอดทั้งส่วนหน้าและส่วนหลัง และเนื้อเยื่อส่วนเกินที่ยื่นเข้าไปในช่องคลอดออกไป รวมทั้งตกแต่งกระเพาะปัสสาวะและลำไส้ส่วนปลายที่หย่อนคล้อย เพื่อให้เนื้อเยื่อและอวัยวะในอุ้งเชิงกรานกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิม ทำให้ภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนดีขึ้นและช่องคลอดกระชับขึ้น

การดูแล หลังทำรีแพร์
-ใน 3 วันแรกขยับตัวให้น้อยที่สุดนอนให้นิ่งที่สุด
-งดการยกของหนักประมาณ 2 สัปดาห์
-สามารถอาบน้ำได้ตามปกติแต่ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดภายใน
-ไม่กลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระ
-ถ้ามีอาการบวม เขียวช้ำหรือปัสสาวะไม่ออกให้รีบปรึกษาแพทย์
-หากมีเลือดออกใน 2-3 วันแรกสามารถใส่ผ้าอนามัยเพื่อซับเลือดได้
-แผลจะหายภายใน 7-10 วันโดยไหมจะละลายไปเอง ไม่ต้องตัดไหม
-ทานยาและปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์และมาพบแพทย์หลังผ่าตัด 1 สัปดาห์
-งดมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 45 วันหลังผ่าตัด
-งดอาหารแสลงพวกของหมักดอง อาหารทะเล เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และบุหรี่ประมาณ 1 เดือน