ตัวควบคุมหลักของความเข้มข้นของปัสสาวะในไต

การทำงานที่เหมาะสมของไตเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ปัสสาวะมีสมาธิ ควบคุมความดันโลหิต และควบคุมระดับอิเล็กโทรไลต์ในเลือดให้แน่น ไตทำหน้าที่สำคัญเหล่านี้ได้สำเร็จผ่านหน่วยการทำงานของจุลทรรศน์ เนฟรอนเหล่านี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่มีหน้าที่ต่างกัน ส่วนต่างๆ เหล่านี้ก่อตัวอย่างไรในระหว่างการพัฒนาและหน้าที่ของพวกมันยังคงอยู่ในผู้ใหญ่

ไตส่วนปลายมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถของไตในการทำให้ปัสสาวะมีสมาธิ ควบคุมความดันโลหิต และควบคุมระดับแคลเซียมและแมกนีเซียมในเลือด บางส่วนของไตส่วนปลายมีสารขนส่งเกลือเฉพาะ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของยาขับปัสสาวะที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของยา ซึ่งใช้ในการรักษาความดันโลหิตสูงและโรคไตเรื้อรัง ดังนั้น การทำความเข้าใจว่าการทำงานของพวกมันถูกควบคุมอย่างไรจึงมีนัยสำคัญสำหรับโรคทั่วไปเหล่านี้