ทำนายการเสื่อมสภาพของผู้ป่วยเกินขีดจำกัดของสัญญาณชีพ

อุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานเพื่อตรวจจับและคาดการณ์ความไม่แน่นอนของการไหลเวียนโลหิตอาจให้ภาพที่แม่นยำยิ่งขึ้นของการเสื่อมสภาพของผู้ป่วยมากกว่าการวัดสัญญาณชีพแบบดั้งเดิม การเปลี่ยนแปลงของสถานะการไหลเวียนโลหิตในแบบเรียลไทม์โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบเดี่ยว นักวิจัยได้เปรียบเทียบผลลัพธ์กับการวัดสัญญาณชีพ

อัตราการเต้นของหัวใจอย่างต่อเนื่องและความดันโลหิตที่วัดโดยการตรวจติดตามหลอดเลือดแดงแบบลุกลามในหอผู้ป่วยหนักหลายแห่งเพื่อตรวจสอบว่า AHI สามารถบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนของการไหลเวียนโลหิตในแบบเรียลไทม์หรือไม่ AHI ตรวจพบข้อบ่งชี้มาตรฐานของความไม่แน่นอนของการไหลเวียนโลหิต ซึ่งเป็นการรวมกันของอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงขึ้นและความดันโลหิตต่ำ โดยมีความไวเกือบ 97% และความจำเพาะ 79% AHI ทำงานได้ดีมากและทำงานในลักษณะที่เราคิดว่าอาจมีประโยชน์ทางคลินิกที่เปลี่ยนแปลงได้ การวัดสัญญาณชีพส่วนใหญ่เป็นแบบคงที่ ขึ้นอยู่กับความผิดพลาดของมนุษย์ และต้องมีการตรวจสอบและตีความ AHI เป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม เป็นแบบไดนามิก สร้างเอาต์พุตไบนารีของ ‘เสถียร’ หรือ ‘ไม่เสถียร’ และอาจเปิดใช้งานการต่อสู้ในช่วงต้นของทรัพยากร ให้กับผู้ป่วยที่อาจไม่ได้อยู่ในเรดาร์ของแพทย์ สัญญาณชีพแบบดั้งเดิมมีข้อจำกัด รวมถึงความแม่นยำที่จำกัดในการตรวจติดตามแบบไม่รุกราน และความจริงที่ว่าผู้ป่วยที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพในทันทีอาจได้รับการตรวจสอบเป็นระยะๆ ทุกๆ 4-6 ชั่วโมงหรือนานกว่านั้น