ผู้อพยพถูกควบคุมตัวที่ศูนย์อพยพย้ายถิ่นฐาน

ผู้อพยพหลายร้อยคนถูกควบคุมตัวอย่างผิดกฎหมายที่ศูนย์อพยพย้ายถิ่นฐาน ศูนย์กักกันเคยรองรับคนได้ประมาณ 450 คน ซึ่งอธิบายไว้ในอีเมลฉบับหนึ่งว่าล้นจากโรงงานดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพที่เมืองแมนสตัน อีเมลระบุว่าการกักขังพวกเขาไม่ถูกกฎหมายอีกต่อไป พร้อมเสริมว่าเราจำเป็นต้องย้ายพวกเขาไปที่โรงแรมโดยเร็วที่สุด ตามกฎหมายในการจัดหาที่พักให้กับผู้ขอลี้ภัย

โฮมออฟฟิศกล่าวว่าจำนวนเรือขนาดเล็กที่มาถึงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนได้สร้างแรงกดดันอย่างมากต่อระบบที่ลี้ภัย กรมฯ ระบุว่า มีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดหาที่พักให้กับผู้ขอลี้ภัยที่มิฉะนั้นอาจยากจน และเจ้าหน้าที่ได้ทำงานทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อย้ายผู้คนไปยังโรงแรมหรือที่พักอื่น ๆ โดยเร็วที่สุดอีเมลดังกล่าวถูกส่งไปเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน หนึ่งวันหลังจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย Suella Braverman ไปเยี่ยมเมือง Manston ท่ามกลางแรงกดดันให้จัดการกับความแออัดยัดเยียดที่สถานที่ดังกล่าว จากอีเมลลูกโซ่ที่ได้รับภายใต้กฎหมาย Freedom of Information Act ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นข้าราชการที่อาวุโสที่สุดของแผนกได้รับรู้ถึงข้อกังวลในเวลานั้น