ศาลฎีกาปฏิเสธคดีทุพพลภาพทหารผ่านศึกสหรัฐ ผู้พิพากษาหัวโบราณคัดค้าน

ศาลฎีกาสหรัฐในวันจันทร์ที่ปฏิเสธที่จะได้ยินข้อพิพาทเกี่ยวกับการเสนอราคาของทหารผ่านศึกกองทัพอากาศเพื่อคืนสถานะผลประโยชน์ความพิการบางอย่างที่ปฏิเสธโดยกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกของสหรัฐกระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงโดยผู้พิพากษานีลกอร์ซูช

ในการปฏิเสธที่จะอุทธรณ์คำตัดสินของศาลล่างของ Thomas Buffington ที่สนับสนุนการกระทำของ VA ที่ปฏิเสธผลประโยชน์ของเขาเป็นเวลาหลายปี ผู้พิพากษาจึงพลาดโอกาสที่จะจำกัดอำนาจของหน่วยงานของรัฐบาลกลาง

คำอุทธรณ์ของ Buffington ได้ขอให้ศาลสูงพิจารณาคำตัดสินที่สำคัญในปี 1984 อีกครั้ง ซึ่งทำให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางมีขอบเขตกว้างในการตีความกฎหมาย ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงความเคารพที่พวกอนุรักษ์นิยมวิพากษ์วิจารณ์มานานแล้วว่ามอบอำนาจมากเกินไปให้กับหน่วยงานกำกับดูแล

ในการไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจที่จะปฏิเสธคดีนี้ Gorsuch เขียนว่าศาลที่ใช้การเคารพดังกล่าวทำให้ผู้ที่มีสิทธิ์มี

เขากล่าวเสริมว่า “เราวางนิ้วบนตาชั่งของความยุติธรรมเพื่อสนับสนุนคู่ความที่มีอำนาจมากที่สุด รัฐบาลกลาง และต่อต้านทุกคน”
บัฟฟิงตันรับราชการในกองทัพอากาศตั้งแต่ปี 2535 ถึง พ.ศ. 2543 และในปี 2545 ได้รับผลประโยชน์สำหรับหูอื้อ ซึ่งเป็นภาวะที่เกี่ยวกับหูอื้อ ซึ่งถือว่าเกี่ยวข้องกับการรับราชการทหาร ซึ่งกรมประเมินว่าทุพพลภาพ 10% กฎหมายของรัฐบาลกลางอนุญาตให้ทหารผ่านศึกได้รับค่าชดเชยหากปิดการใช้งานในหน้าที่

เขาถูกเรียกคืนสองครั้งเพื่อทำหน้าที่ใน Air National Guard ระหว่างปี 2546 ถึง 2548 ในระหว่างที่ VA ยุติผลประโยชน์ของเขาในขณะที่เขาได้รับค่าจ้างประจำ เขาสมัครเพื่อดำเนินการชำระเงินค่าทุพพลภาพต่อในปี 2552 แต่ค่าชดเชยย้อนหลังของเวอร์จิเนียจำกัดจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 ตามกฎเก่าแก่หลายทศวรรษที่จำกัดค่าชดเชยไว้ที่หนึ่งปีก่อนที่ทหารผ่านศึกจะร้องขอให้คืนผลประโยชน์หากไม่ดำเนินการภายในหนึ่งปี ของการปล่อยตัวจากการปฏิบัติหน้าที่

บัฟฟิงตันกล่าวในการยื่นฟ้องต่อศาลว่าคำตัดสินดังกล่าวปฏิเสธไม่ให้เขาได้รับผลประโยชน์ด้านทุพพลภาพเกือบสามปีที่เขาได้รับ

ศาลอุทธรณ์ศาลสหรัฐฯ ในกรุงวอชิงตันตามคำตัดสินของ VA โดยพบว่าข้อบังคับของกระทรวงมีสิทธิที่จะได้รับความเคารพภายใต้คำตัดสินของศาลฎีกาปี 1984 Chevron v. Natural Resources Defence Council ที่สั่งการให้ผู้พิพากษาเลื่อนการพิจารณาไปยังหน่วยงานของรัฐบาลกลาง การตีความกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่อาจคลุมเครือ หลักคำสอนนี้เรียกว่า

Federal Circuit กล่าวว่ากฎหมายของรัฐบาลกลาง “ไม่เกี่ยวกับวันที่มีผลบังคับใช้สำหรับการเริ่มรับผลประโยชน์เมื่อทหารผ่านศึกผู้พิการออกจากราชการ” และกฎของ VA นั้นเป็น “กฎการเติมช่องว่างที่สมเหตุสมผล”

ทนายความของ Buffington ที่ New Civil Liberties Alliance ซึ่งเป็นกลุ่มกฎหมายอนุรักษ์นิยม เรียกร้องให้ศาลฎีกายกเลิกคำตัดสินของเชฟรอน โดยเรียกสิ่งนี้ว่า “การสละความรับผิดชอบของตุลาการอิสระในการพูดว่ากฎหมายคืออะไร”