สารสกัดกระชายขาว ต้าน COVID-19?

สารสกัดกระชายขาว ต้าน COVID-19? เพราะจากงานวิจัยในหลอดทดลอง พบว่า สารสกัดกระชายขาว มีประสิทธิผลในการยับยั้ง 2 รูปแบบ รูปแบบแรกคือ สามารถที่จะลดจำนวนเซลล์ที่ติดเชื้อได้ ในส่วนที่สอง คือ การยับยั้งในการผลิตตัวไวรัสออกจากเซลล์ ซึ่งตรงนี้พบว่า สารสกัดจากกระชายขาวเอง ยับยั้งได้ ก็คือเซลล์นั้นไม่สามารถที่จะผลิตตัวไวรัสตัวใหม่ออกมาจากตัวเซลล์ได้เลย

ความสำเร็จเบื้องต้น พบว่า “สารสกัดกระชายขาว” มีฤทธิ์ต้าน COVID-19 ในหลอดทดลอง นักวิจัย ม.มหิดล เร่งพัฒนาสารสกัดกระชายขาวเพื่อใช้เป็นยาสำหรับโรค COVID-19 คาดว่าใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี>ในการวิจัยและพัฒนาให้สำเร็จ โดยโครงการวิจัยต้านเชื้อไวรัสโคโรนาจากสมุนไพรไทย เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS

ขณะนี้งานวิจัยกระชายขาวอยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิจัยในคน หากมีความคืบหน้าหรือข้อมูลเพิ่มเติมขอให้ติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กระชายขาวก็มีข้อระวังในการใช้ ดังนี้

-ไม่แนะนำในเด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร
-ผู้ที่ตับอักเสบมาก ควรปรึกษาแพทย์ เพราะกระชายขาวมีค่าการทำงานของตับ เอนไซม์ SGOT SGPT มากกว่า 40 IU
-ควรระวัง และควรหลีกเลี่ยงในผู้ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด ยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือเกล็ดเลือด และผู้ที่มีโรคเกล็ดเลือดต่ำ
-หากทานคู่กับฟ้าทะลายโจร ต้องคำนวณปริมาณให้เหมาะสม

ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าสารสกัดกระชายขาวจะมีฤทธิ์ต้านเชื้อก่อโรค COVID-19 ได้ แต่ก็ยังคงอยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมในด้านความปลอดภัยและปริมาณที่เหมาะสมต่อการบริโภค ดังนั้นหากต้องการบริโภคกระชายขาว แนะนำปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัยจะดีที่สุด ซึ่งทางที่ช่วยป้องกันตัวเองและคนรอบข้างจาก COVID-19 นั่นคือ ใส่หน้ากากอนามัย , ล้างมือด้วยสบู่ และแอลกอฮอลล์ทุกครั้งที่สัมผัส , หลีกเลี่ยงการสัมผัสตา จมูก ปาก , เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร

ในกรณีต้องการรับประทานสารสกัดจากกระชายเข้มข้น หรือสารสกัดสมุนไพรอื่น ๆ เช่น ฟ้าทะลายโจร แนะนำให้ปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนทุกครั้ง โดยเฉพาะผู้ที่มีความผิดปกติของตับและไต หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่ใช้ยารักษาโรคประจำตัว เช่น ยาลดความดันโลหิตสูง ยาเบาหวาน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อโรคประจำตัว และยาที่ทานอยู่เป็นประจำ เป็นการลดความเสี่ยงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพได้