เนื้อเยื่ออ่อนผลิตโปรตีนที่เปลี่ยนเซลล์ภูมิคุ้มกัน

เนื้องอกที่เป็นมะเร็งที่เรียกว่าซาร์โคมัสของเนื้อเยื่ออ่อนนั้นผลิตโปรตีนที่เปลี่ยนเซลล์ภูมิคุ้มกันจากการจู่โจมของเนื้องอกเป็นการกระตุ้นให้เกิดเนื้องอก สภาวะแวดล้อมจุลภาคของเนื้องอก ซึ่งเป็นระบบนิเวศของหลอดเลือดและเซลล์อื่นๆ ที่เนื้องอกคัดเลือกมาเพื่อจัดหาสารอาหารและช่วยให้พวกมันอยู่รอด เนื้องอกยังรับสมัครเซลล์ภูมิคุ้มกันอีกด้วย

เซลล์ภูมิคุ้มกันเหล่านี้ควรจะสามารถรับรู้และโจมตีเซลล์เนื้องอกได้ แต่เราพบว่าเซลล์เนื้องอกหลั่งโปรตีนที่เปลี่ยนแปลงทางชีววิทยา ดังนั้นแทนที่จะฆ่าเซลล์เนื้องอก พวกมันกลับตรงกันข้าม เนื้อเยื่ออ่อนซาร์โคมาเป็นมะเร็งชนิดที่หายากซึ่งก่อตัวในกล้ามเนื้อ ไขมัน หลอดเลือด เส้นประสาท เส้นเอ็น และเยื่อบุข้อต่อ โดยทั่วไปแล้วจะเกิดขึ้นที่แขน ขา และหน้าท้อง และคร่าชีวิตผู้คนมากกว่า 5,000 คนในสหรัฐอเมริกาในแต่ละปี ตามข้อมูลของสมาคมโรคมะเร็งแห่งอเมริกา