แนวทางใหม่ในการรักษาภาวะตาบอดจากกรรมพันธุ์

การใช้อนุภาคนาโนของไขมันและเมสเซนเจอร์ อาร์เอ็นเอ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สนับสนุนวัคซีนโควิด-19 เพื่อรักษาภาวะตาบอดที่เกี่ยวข้องกับภาวะทางพันธุกรรมที่หายาก นักวิจัยได้พัฒนาอนุภาคนาโนที่สามารถทะลุผ่านเรตินาของระบบประสาทและส่งอาร์เอ็นเอไปยังเซลล์รับแสงซึ่งมีหน้าที่ที่เหมาะสมทำให้มองเห็นได้ นักวิทยาศาสตร์เอาชนะข้อจำกัดหลักของการใช้อนุภาคนาโนลิพิด

เพื่อนำพาสารพันธุกรรมเพื่อวัตถุประสงค์ในการบำบัดการมองเห็น โดยพาพวกมันไปถึงด้านหลังของดวงตาซึ่งเป็นจุดที่เรตินาอยู่ ลิพิดคือกรดไขมันและสารประกอบอินทรีย์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งน้ำมันและไขธรรมชาติหลายชนิด อนุภาคนาโนเป็นวัสดุชิ้นเล็กๆ ที่มีขนาดตั้งแต่ 1 ถึง 100 ในพันล้านส่วนของเมตร Messenger RNA ส่งคำสั่งไปยังเซลล์เพื่อสร้างโปรตีนเฉพาะ ด้วยวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา mRNA ที่บรรทุกโดย LNPs จะสั่งให้เซลล์สร้างสไปค์โปรตีนที่ไม่เป็นอันตราย ซึ่งกระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย ในฐานะที่เป็นการบำบัดความบกพร่องทางสายตาซึ่งเป็นผลมาจากความเสื่อมของจอประสาทตาที่สืบทอดมา หรือ IRD mRNA จะสั่งให้เซลล์รับแสงซึ่งมีข้อบกพร่องเนื่องจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรม เพื่อผลิตโปรตีนที่จำเป็นสำหรับการมองเห็น