เกรทซิมบับเวซากหินขนาดใหญ่ของเมืองโบราณ

เกรทซิมบับเวเป็นชื่อของซากหินขนาดใหญ่ของเมืองโบราณที่สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1100 ถึง 1450 ใกล้เมืองมาสวินโก ประเทศซิมบับเวในปัจจุบัน เชื่อกันว่าเป็นผลงานของโชนา ซึ่งปัจจุบันเป็นประชากรส่วนใหญ่ของซิมบับเวและอาจมีสังคมอื่นๆที่อพยพไปมาในพื้นที่ เมืองนี้มีขนาดใหญ่และมีอำนาจ มีประชากรเทียบได้กับลอนดอนในเวลานั้น

ที่ไหนสักแห่งประมาณ 20,000 คนในช่วงสูงสุด เกรทซิมบับเวเเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการค้าที่มีความซับซ้อน (สินค้าการค้าของอาหรับ อินเดีย และจีนล้วนพบได้ที่ไซต์นี้) และการออกแบบทางสถาปัตยกรรมนั้นน่าทึ่ง ทำจากกำแพงและหอคอยหินขนาดมหึมาซึ่งส่วนใหญ่ยังคงตั้งตระหง่านอยู่ อย่างไรก็ตาม เป็นเวลาเกือบหนึ่งศตวรรษแล้วที่นักล่าอาณานิคมชาวยุโรปในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 ระบุว่าการก่อสร้างนี้มาจากคนนอกและนักสำรวจ แทนที่จะเป็นของชาวแอฟริกันเอง